A.01

Armatur: A.01 med laserutskurna husnummer.

Projekt: BRF Skogåsen, Västerås.

Arkitekt: Ark 1 Arkitektkontor AB.