Foto 

Armatur: Foto stor, golv.

Projekt: B&B Italia vandringsutställning.