Front Design

Sofia och Anna utgör den svenska designgruppen Front.

Deras verk baseras på gemensamma diskussioner, utforskningar och experiment och de är inblandade i projekten från idéskiss till slutprodukt.
Fronts designobjekt kommunicerar ofta en historia till observatören om designprocessen, materialet produkten är tillverkad av, och/eller om konventioner inom designområdet. I sitt arbete har de tilldelat en del av designen till djuren, datorerna eller maskinerna.
De har gjort en ständigt föränderligt interiör, skapat föremål med explosioner, robotmöbler och en rad möbler inspirerade av deras fascination med magi.

Photo: Toni Meneguzzo

Produkter
Camouflage 500
Camouflage 800
Camouflage utomhus
Grid pendel
Grind tak
Grid vägg
Fog
Hoop
Mist pendel
Mist tak
Mist vägg
Mist bord
Mist golv
Plane pendel
Plane golv