Johanna Jacobson Backman

Johanna Jacobson Backman har med sin grund som elektriker ett helhetstänk i sitt arbete och anser att det är i kabeln allt börjar. Utan kabel inget ljus - vilket syns i hennes produkter där hon ofta börjar i den änden. Johannas formspråk är rått och avskalande, nästintill minimalistiskt, men ändå med en mjuk framtoning. Hon ser ofta saker från en annan vinkel än den rent estetiska, mycket tack vare sin uppväxt i en familj verksam i maskinindustrin som gett henne en gedigen teknisk grund. Detta har också gett henne en bra inblick i hur saker och ting fungerar och ett genuint intresse för produktionen. Johanna vänder ofta upp och ner på uppgiften vilket lägger grunden till produkter med eget uttryck och med sitt systemtänk är detaljerna lika viktiga som hur produkten fungerar i grupp.

Produkter
Block pendel
Block golv