Leveransvillkor Sverige

Leveransvillkor för leverans inom Sverige.

Leverans sker fritt Zeros lager i Nybro (Fraktkostnad tillkommer). Leverantören äger rätt att bestämma transportsätt, om inte köparen begär annat. All transport sker på köparens risk.

Emballage.
Emballage för standardartiklar ingår i pris. För specialarmaturer kan emballage debiteras till självkostnadspris.
Eur pallar debiteras.

Returer.
Returer som anmäls senare än två månader efter leverans krediteras ej. Retur utan returnummer och överenskommelse med säljaren godkänns ej. Avtalad retur skall vara försedd med vår referens och anledning. Lägst 30 % avdrages vid kreditering och utgör hanteringskostnad. Retur av kundanpassade standardarmaturer eller specialarmaturer krediteras ej.

Annullering av order.
För annullering av order gäller samma krediteringsregler som för returer.

Betalningsvillkor.
Efter överenskommelse.

Priser.
Ordertillfällets priser gäller om inget annat avtalats. På priserna tillkommer gällande mervärdesskatt. Eventuell miljöavgift tillkommer.

Reklamationer.
Vid reklamation skall särskild Reklamationsblankett användas. Denna erhålls genom hänvändelse till Zero. Ersättningsanspråk utan skriftlig överenskommelse med Zero godkänns ej.


Övrigt.
I övrigt gäller allmänna leveransbestämmelser avseende elektriskt material för leverans och användning i Sverige (ALEM 09). Dock med följande undantag. Med ändring av pkt 38 t.o.m. 48 i ALEM 09 begränsas Zeros ansvar för fel i elektroniska
komponenter till vad som gäller enligt respektive underleverantörs allmänna villkor, vilka kan erhållas efter hänvändelse till Zero.