Unik attraktion
Zero Interiör grundades 1978 med visionen att med unika armaturer attrahera en designintresserad publik. Dessa produkter i kombination med en djup förståelse för hur en offentlig inne- och utemiljö ljussätts på bästa sätt, är kärnan i vår identitet. Sedan starten har vårt skapande av unika miljöer uppmärksammats såväl i Sverige som internationellt tack vare våra ledord kvalitet, miljöomsorg och innovation. Lokal förankring och tillverkning som bidrar till långsiktiga relationer med kunder och leverantörer är livsviktigt för oss. Mer än 80% av produktionen sker inom 20 mils radie från Nybro i Småland och all montering sker i vår egen anläggning i Nybro.

All montering sker i Nybro, Småland.

All montering sker i Nybro, Småland.

”Grundarna ansåg att Zero blir ett passande namn eftersom att vi får börja på noll.”
Rubriken är ett citat av Roland Gill, styrelseledamot och en av Zeros två grundare. Den andre, Andris Nolendorfs, lärde han känna under sin tid som konstruktör på Orrefors Glasbruks armaturavdelning i Flygsfors där Andris var platschef. På glasbruket blev de bekanta med formgivarduon Börge Lindau & Bo Lindekrantz vars uppgift var att skapa nya produkter – bland annat hade de idéer om armaturer i perforerad metall vilket Orrefors av naturliga skäl inte var intresserade av. Roland och Andris såg däremot potentialen och tyckte det var så pass spännande att de startade Zero. Från noll, mitt i centrala Nybro.

Till mitten av 1980 var Lindau & Lindekrantz de enda formgivarna hos Zero. Därefter inleddes ett långt och fruktsamt samarbete också med Per Sundstedt, formgivare och ljuskonsult, vars produkter lever kvar än idag. 1990 flyttar Zeros verksamhet till lokaler i Pukeberg glasbruk vilket leder till ett intresse för glasets möjligheter. Under decenniet utgörs en stor del av produktionen av armaturer i materialet.

2004 inleds en ny era och en rad nya samarbeten med namnkunniga formgivare ur den yngre generationen, bland annat Thomas Bernstrand, Mattias Ståhlbom, Monica Förster och Front. Idag är den största delen av sortimentet formgiven från 2004 och framåt. Med dessa produkter satsade Zero också mer på export med följden att den ökade från 10 till dagens 40 procent av omsättningen. Zero ägs och drivs idag av Roland Gills söner Per och Thomas. Deras respektive barn, alltså tredje generationen belysningsintresserad Gill, är också aktiva i företaget.
Framtiden för Zero ser ljus ut!

Huvudkontor och lager ligger i Nybro i Pukebergs Glasbruks gamla byggnader.

Huvudkontor och lager ligger i Nybro i Pukebergs Glasbruks gamla byggnader.

 

 

 

Huvudkontor

Pukebergarnas väg 55
38234, Nybro
Sweden