Pelikan copenhagen

Pelikan copenhagen var en designbyrå som bestod av formgivarna Nils Gammelgaard, Mia Gammelgaard, Lars Mathiesen och Ehléne Johansson. Sedan ett antal år har man delat på sig och formgivarna driver nu sina egna designkontor.

Produkter
Mimmi tak