Umbrella

Armatur: Umbrella tak.

Projekt: Domstolsakademin, Stockholm.

Arkitekt: Ahlgren Edblom Olsson Wiklander.